Voice of Freedomجستجو در سایتطرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادیخبر ها از آغاز سال ۲۰۱۲

خبرها قبل از سال ۲۰۱۲

شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۱


نوشین احمدی خراسانی به یکسال حبس تعلیقی محکوم شدادامهء مطلب

شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۱


توقیف وثیقهء ۵۰۰ میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک توسط قوهء قضائیهادامهء مطلب

جمعه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۱


دبیرکل سازمان ملل: رژیم بشار اسد تمام مشروعیت خود را از دست داده استادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۱


پایان اعتصاب خشک حسین رونقی/ اعتصاب تر در بیمارستان ادامه داردادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱


روزنامه کلمه؛ ۱۷ خردادادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱


آخرین وضعیت امیرخسرو دلیرثانی، فعال ملی مذهبی در زندانادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱


درگذشت یک زندانی سیاسی دیگر درزندان رجایی شهرادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱


بازداشت امیر حسین علوی از هواداران نهضت آزادی ایران و از اعضای ادوار تحکیم وحدتادامهء مطلب

سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۱


همسر عماد بهاور : هر اقدامی کنیم، فشارهای مسئولین بر خانواده های زندانیان بیشتر می شودادامهء مطلب

سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۱


فراخوان شیرین عبادی و سه سازمان مدافع حقوق بشر برای نجات جان زندانیان بیمار در ایرانادامهء مطلب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177