Voice of Freedomجستجو در سایتطرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادیخبر ها از آغاز سال ۲۰۱۲

خبرها قبل از سال ۲۰۱۲

جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱


دیده بان حقوق بشر خواستار لغو حکم زندان دکتر ابراهیم یزدی و آزادی همهء زندانیان نهضت آزادی ایران شدادامهء مطلب

پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱


نامهء خصوصی دکتر ابراهیم یزدی به آقای محمد جواد حجتی کرمانیادامهء مطلب

پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱


وزیر کشور پیشین ترکیه زندانی شدادامهء مطلب

پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱


آخرین وضعیت برخی فعالان ملی‑ مذهبی در بندادامهء مطلب

پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱


انفجار در شهر حَما، در غرب سوریه، شماری کشته برجای گذاشتادامهء مطلب

چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱


حملات سایبری به سایت جرسادامهء مطلب

چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱


احسان هوشمند فعال ملی- مذهبی از زندان آزاد شدادامهء مطلب

چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱


رئیس جمهور تونس: ایران، روسیه و چین باید اسد را به کناره‌گیری قانع کنندادامهء مطلب

چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱


شیرین عبادی: هر مذاکره‌ای درباره ایران باید مسائل دموکراسی و حقوق بشر را نیز در بر بگیردادامهء مطلب

چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱


سخنگوی کوفی عنان : تصاویر ماهواره ای حاکی از حضور تانکها در شهرهای سوریه استادامهء مطلب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177