Voice of Freedomجستجو در سایتطرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادیخبر ها از آغاز سال ۲۰۱۲

خبرها قبل از سال ۲۰۱۲

پنجشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰


نوانما/ بمناسبت روز جهانی زنادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰


سیمین به جلال پیوست / سیمین دانشور درگذشتادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰


مهندس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به قید وثیقه آزاد شدادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰


تماس تلفنی کوتاه سعید مدنی با خانواده اشادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰


روز جهانی زن؛ دهها فعال زن ایرانی، همچنان در حبس و بازداشت و محرومیت از حقوق اجتماعیادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰


بیانیه تحلیلی شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد انتخابات نمایشی۱۲ اسفند


امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته، جنبش سبز بتواند در سال آینده در عرصه های دیگر نیز مقاومت مدنی گسترده را به نمایش بگذارد. عدم حضور گسترده واجدین شرایط رأی در سراسر کشور و بویژه در شهرستان ها و شهرهای بزرگ، فرصت دیگری بود که منتقدان و معترضان خودکامگی، بی شمار بودن خود را تجربه کنند و به رخ بکشند، و به اقتدارگرایان نشان دهند که در راه رسیدن به حقوق از دست رفته ی خود مصمم و استوارند. حامیان جنبش سبز بار دیگر مشخص ساختند که رهبران و فعالان دربند جنبش و شهدای آن را از یاد نمی برند، و آشکار کردند که برخلاف اقتدارگرایان، به ارزش های اخلاقی پایبندند و تنها راه دستیابی به آشتی ملی را تمکین صاحبان قدرت به اراده ی مردم می دانند.


ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰


نوانمای طنز / شباهت انتخابات در ایران و روسیه!ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰


گزارش تازه احمد شهید از وضعیت حقوق بشر ایران منتشر شدادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰


میر حـسـیـن در دیـدار با فرزندان: در انـتـخـابــات شرکت نــکــــرده و رای نداده امادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰


ادامه آزار قضایی بی امان علیه کانون مدافعان حقوق بشر با حکم ۶ سال زندان برای نرگس محمدیادامهء مطلب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177