Voice of Freedomجستجو در سایتطرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادیخبر ها از آغاز سال ۲۰۱۲

خبرها قبل از سال ۲۰۱۲

جمعه، ۵ اسفند ۱۳۹۰


طرح سبز / اتحادی برای پروازادامهء مطلب

جمعه، ۵ اسفند ۱۳۹۰


نوانما / به احترام تمام اسیران جبهه مشارکت و دیگر زندانیان سیاسیادامهء مطلب

جمعه، ۵ اسفند ۱۳۹۰


دکتر علی رشیدی، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران از زندان آزاد شدادامهء مطلب

پنجشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۰


بمباران شهر حمص از سرگرفته شدادامهء مطلب

پنجشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۰


داریوش جلالی دانشجوی دانشگاه یاسوج، پس از اعتراض با دوختن لب هایش، بازداشت شدادامهء مطلب

پنجشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۰


دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید به تجمعات ۱۱ اسفند در اماکن عمومی و خانه نشینی در ۱۲ اسفندادامهء مطلب

پنجشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۰


نامه همسر سعید مدنیادامهء مطلب

چهارشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۰


میرحسین: چیزی تغییر نکرده است، بر مواضع خود ایستاده امادامهء مطلب

چهارشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۰


بازگرداندن مهدی خزعلی به زندان و ادامه اعتصاب غذا


با گذشت بیش از چهل روز مهدی خزعلی همچنان در اعتصاب غذاست و تاکید کرده است که به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.


ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۰


بازجویی از حسین رونقی ملکی در دادسرای اوین به علت نامه به احمدی نژاد


سید حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ بازداشت و پس از گذراندن ١٣ماه دربند امنیتی ٢-الف سپاه به ١۵سال حبس محکوم شده بود، روز شنبه ٢٩ بهمن ماه بار دیگر به دادسرای اوین احضار شد.


ادامهء مطلب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177