Voice of Freedomجستجو در سایتطرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادیخبر ها از آغاز سال ۲۰۱۲

خبرها قبل از سال ۲۰۱۲

دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۰


حمایت نیروهای جنبش سبز تبریز از تظاهرات ۲۵ بهمنادامهء مطلب

دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۰


بیانیه ۴۰۲ نفر از شخصیت ها و فعالان سیاسی و مدنی در مشارکت با کمپین رهایی میرحسین، مهدی کروبی و زهرا رهنوردادامهء مطلب

دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۰


وضعیت نامشخص محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران علیرغم بیش از ۳ ماه بازداشت


با گذشت بیش از سه ماه از بازداشت مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، وضعیت وی همچنان نامعلوم است.


ادامهء مطلب

یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰


سعید رضوی فقیه آزاد شدادامهء مطلب

یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰


بیانیه ها و تجمعات اعتراضی ایرانیان سبز در چهار گوشهء جهان بمناسبت ۲۵ بهمنادامهء مطلب

یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰


نوانما / ۲۵ بهمن ... من و تو دوباره سبز می شویمادامهء مطلب

یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰


حسین رونقی از اوین: آقای احمدی نژاد! برای توبه و دفاع از مردم ستمدیده هیچ‌گاه دیر نیستادامهء مطلب

یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰


متن آذری فراخوان شورای هماهنگی راه سبز برای راه پیمایی ۲۵ بهمنادامهء مطلب

یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰


ناتو: عملیات نظامی علیه ایران در دستور کار ما قرار ندارد


ناتو می‌گوید قصد ندارد در مواجهه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد فاز نظامی شود و بر اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی تأکید دارد. این در حالی است که رسانه‌های اسرائیل گزارش می دهند که حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس به شدت افزایش یافته است.


ادامهء مطلب

یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰


طرح مدنی "سوتِ اعتراض" به حصر رهبران جنبش سبزادامهء مطلب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177