Voice of Freedomجستجو در سایتطرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادیخبر ها از آغاز سال ۲۰۱۲

خبرها قبل از سال ۲۰۱۲

پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۱


دامنه دستگیری ها گسترش یافت/پرونده سازی جدید اطلاعات سپاه برای مسعود پدرامادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۱


بازداشت دو فعال مطبوعاتی دیگرادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۱


نامه و بیانیه های اعتراضی درباره بازداشت های گسترده روزنامه نگارانادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۱


دکتر فریبرز رئیس دانا: این جامعه را بیش از این نیازمند شناخت حقیقت می دانمادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۱


هشدار ۳۶ زندانی سیاسی به رئیس قوه قضاییه: جان ابوالفضل قدیانی در خطر استادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۱


وزارت اطلاعات : بازداشت های اخیر روزنامه نگاران تا بازداشت آخرین نفر ادامه خواهد یافتادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۱


مرخصی زندانی سیاسی جعفر گنجی عضو نهضت آزادی ایران برای تشییع مادرشادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۱


دیپلمات‌های اسراییلی از شرکت در جلسه حقوق بشر ِ سازمان ملل خودداری کردندادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۱


وبینار بررسی جوانب حقوقی حصر رهبران جنبش سبز برگزار می شودادامهء مطلب

چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۱


١٣ روزنامه‌نگار قربانی یکشنبه سیاه همچنان در بازداشت، احضار و تهدید برخی دیگر ادامه داردادامهء مطلب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177