Voice of Freedom



جستجو در سایت



طرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادی



خبر ها از آغاز سال ۲۰۱۲

خبرها قبل از سال ۲۰۱۲

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


کشورهای غربی خواهان کناره‌گیری بشار اسد شدند



ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


تهدید به اخراج دانشجویان دانشگاه اصفهان به دلیل استفاده از فیس بوک



ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


ارسال دومین گزارش نقض حقوق دانشجویان به گزارشگر ویژه سازمان ملل



ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


فشار بر خانوادە کبودوند و اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان



ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


کشته و زخمی شدن وزرای کلیدی سوریه و مهره های نزدیک به بشار اسد + ویدیو



ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


شبنم مددزاده از وضعیت اسفناک زندان قرچک می گوید



ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


پنجشنبه؛ مراسم سالگرد شهدای جنایت کهریزک در مسجد نور



ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


کشف ویروس رایانه ای جاسوسی جدید با نام 'مهدی'



ادامهء مطلب

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۱


پوتین از طرح صلح کوفی عنان در سوريه حمايت کرد



ادامهء مطلب

سه‌ شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۱


حمایت سازمانهای حقوق بشری از کبودوند و درخواست ۷۳روزنامه‌نگار از او برای پایان دادن به اعتصاب غذا



ادامهء مطلب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177