Voice of Freedomجستجو در سایتطرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادیخبر ها از آغاز سال ۲۰۱۲

خبرها قبل از سال ۲۰۱۲

جمعه، ۲ تیر ۱۳۹۱


هشدار دیده بان حقوق بشر به جمهوری اسلامی دربارهء زندانیان اقلیت عربادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱ تیر ۱۳۹۱


اردن به یک خلبان سوری پناهندگی سیاسی دادادامهء مطلب

پنجشنبه، ۱ تیر ۱۳۹۱


نگرانی وزیر اطلاعات از تداوم جنبش سبزادامهء مطلب

چهارشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۱


رییس‌جمهوری برزیل با احمدی‌نژاد دیدار نکردادامهء مطلب

چهارشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۱


همسر سعید مدنی، پژوهشگر زندانی: سعید رد نکرد که تحت شکنجه بوده است!ادامهء مطلب

سه‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۱


خشم عمومی از اعدام جوانان عرب در خوزستانادامهء مطلب

سه‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۱


ویدیو/پیام اسقف اعظم آفریقای جنوبی دزموند توتو به مردم ایران در سومین سالگرد جنبش سبزادامهء مطلب

دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱


بیانیه ۱۲۸ فعال داخل کشور در مورد دستگیری دانشجویان اصفهانادامهء مطلب

دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱


ویدیو / دو شهید شاهد - دکتر شریعتی و دکتر چمران - گفتاری از مهندس عبدالعلی بازرگانادامهء مطلب

دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱


طرح سبز / بیاد دکتر علی شریعتی و دکتر مصطفی چمرانادامهء مطلب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177