جستجو در سایتطرح سبز


تقویم ایرانی

همراه با ندای آزادی۱۳۸۴


گروه‌های انقلابی ایران و بنیادهای معرفتیِ حذفِ "دگر - بخش دومادامهء مطلب

۱۳۸۴


گروه‌های انقلابی ایران و بنیادهای معرفتیِ حذفِ "دگر" - بخش اول


در تمامِ انقلاب‌های دو قرنِ اخیر، پس از پیروزی همواره کسانی از انقلابیون با ادعای ظهورِ انحراف در مسیرِ انقلاب با حاکمیتِ مستقر پس از پیروزیِ نخستین به مخالفت و گاه به مقابله برخاسته و به گمانِ خود کوشیده‌اند تا انحراف را تصحیح کنند و آرمان‌ها و اهدافِ فراموش‌شده یا به انحراف کشیده‌شده را به متنِ نظامِ سیاسیِ انقلابی بازگردانند.


ادامهء مطلب

1

2

3

4
نظر شما دربارهء این اندیشه


* قابل توجه خوانندگان گرامی : سایت ندای آزادی از انتشار نظراتی که رعایت عفت کلام را ننموده و یا نوشته هایی که مروج نفاق قومی و مذهبی باشند خودداری خواهد کرد. بخاطر داشته باشیم، یکی از شروط آزادی و دموکراسی، احساس مسئولیت است.

نظرات بیان شده دربارهء این اندیشه